گالری ویدیو های آموزش ماساژ سیاوش علیخانی (آموزش -آزمون-تعیین و ارتقاء سطح)
تحت نظر استاد سیاوش علیخانی

 

ویدیو های جدید مصاحبه با هنرجویان

ویدیو های مصاحبه با هنرجویان سری اول

ویدیو های مصاحبه با هنرجویان سری دوم

ویدیو های آموزش ماساژ در برنامه مثبت دو شبکه دوم صدا و سیما

ویدیو های آموزش ماساژ | دپارتمان ماساژ